درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارشناسی بیمه های کنسرسیوم در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارشناسی بیمه های کنسرسیوم
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه اتکایی
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف