درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات مالیاتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات مالیاتی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره : توانایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف