درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره استانداردهای حسابداری ایران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره استانداردهای حسابداری ایران
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف