درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و کاربرد آن در مالی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و کاربرد آن در مالی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف