درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مبانی عکاسی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مبانی عکاسی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : روابط عمومی و تبلیغات
سطح دوره : تسلط
مدت : 20 ساعت

سرفصل

اهداف