درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نحوه کار با نرم افزار فتوشاپ در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نحوه کار با نرم افزار فتوشاپ
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : فناوری اطلاعات
سطح دوره : تسلط
مدت : 30 ساعت

سرفصل

اهداف