درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره زیبا سازی شهری ویژه انجمن های صنفی و اتحادیه های فعال در حوزه زیباسازی شهری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره زیبا سازی شهری ویژه انجمن های صنفی و اتحادیه های فعال در حوزه زیباسازی شهری
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : آموزش
سطح دوره : تسلط
مدت : 30 ساعت

سرفصل

اهداف