درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مبانی ISO9001:2015 ،ISO 10002:2014 ، ISO 10015:2004 ،ISO 10004:2012 ، در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مبانی ISO9001:2015 ،ISO 10002:2014 ، ISO 10015:2004 ،ISO 10004:2012 ،
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : تحقیق و توسعه
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف