درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و مبانی گرافیک دیزاین در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و مبانی گرافیک دیزاین
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : روابط عمومی و تبلیغات
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف