درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تکنیکهای مصاحبه متقاضیان نمایندگی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تکنیکهای مصاحبه متقاضیان نمایندگی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : امور نمایندگان
سطح دوره : تسلط
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف