درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول مدیریت پروژه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول مدیریت پروژه
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : تحقیق و توسعه
سطح دوره : تسلط
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف