درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بازاریابی اجتماعی (Social Marketing) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بازاریابی اجتماعی (Social Marketing)
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : توسعه بازار و امور مشتریان
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف