درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت کیفیت جامع TQM در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت کیفیت جامع TQM
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : تحقیق و توسعه
سطح دوره : تسلط
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف