درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت ریسک در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت ریسک
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : ارزیابی ریسک
سطح دوره : توانایی
مدت : 10 ساعت

سرفصل

اهداف