درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت رفاه کارکنان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت رفاه کارکنان
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : منابع انسانی
سطح دوره : توانایی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

اهداف