درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت رسانه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت رسانه
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : روابط عمومی و تبلیغات
سطح دوره : توانایی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف