درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت دانش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت دانش
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : آموزش
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف