درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : آشنایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف