درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آموزش (ROI) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آموزش (ROI)
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : آموزش
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف