درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره متدولوژی بازرسی و شمارش کالا در انبار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره متدولوژی بازرسی و شمارش کالا در انبار
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : پشتیبانی - تدارکات
سطح دوره : تسلط
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف