درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مبانی لیزینگ (بررسی ابعاد حقوقی و مالی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مبانی لیزینگ (بررسی ابعاد حقوقی و مالی)
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : پشتیبانی - تدارکات
سطح دوره : آشنایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف