درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارشناسی املاک در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارشناسی املاک
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : پشتیبانی - تدارکات
سطح دوره : تسلط
مدت : 22 ساعت

سرفصل

اهداف