درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربرد اکسل (excel) در کنترل پروژه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربرد اکسل (excel) در کنترل پروژه
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : تحقیق و توسعه
سطح دوره : آشنایی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف