درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات حقوقی و آیین دادرسی مدنی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات حقوقی و آیین دادرسی مدنی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : حقوقی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف