درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات برگزاری مناقصات و مزایده ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات برگزاری مناقصات و مزایده ها
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : حقوقی
سطح دوره : توانایی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

اهداف