درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فن بیان و آیین سخنرانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فن بیان و آیین سخنرانی
نوع دوره : عمومی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : آموزش
سطح دوره : تسلط
مدت : 18 ساعت

سرفصل

اهداف