درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره غنی سازی مشاغل در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره غنی سازی مشاغل
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : منابع انسانی
سطح دوره : توانایی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف