درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طراحی مسیر و کار راهه پیشرفت رشد شغلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طراحی مسیر و کار راهه پیشرفت رشد شغلی
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : منابع انسانی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف