درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طراحی دکوراسیون داخلی در معماری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طراحی دکوراسیون داخلی در معماری
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : پشتیبانی - تدارکات
سطح دوره : آشنایی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

اهداف