درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طبقه بندی مشاغل در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طبقه بندی مشاغل
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : تحقیق و توسعه
سطح دوره : تسلط
مدت : 35 ساعت

سرفصل

اهداف