درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شناخت و بررسی انواع پرسشنامه های پزشکی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شناخت و بررسی انواع پرسشنامه های پزشکی
نوع دوره : تخصصی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه عمر و حادثه گروهی
سطح دوره : آشنایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف