درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شبکه سازی (Networking) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شبکه سازی (Networking)
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : فناوری اطلاعات
سطح دوره : آشنایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف