درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سیستم ها و نرم افزارهای اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سیستم ها و نرم افزارهای اداری
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : اداری
سطح دوره : آشنایی
مدت : 3 ساعت

سرفصل

اهداف