درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ساختار و مفاهیم شبکه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ساختار و مفاهیم شبکه
نوع دوره : تخصصی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : فناوری اطلاعات
سطح دوره : آشنایی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف