درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و فنون مذاکره
نوع دوره : عمومی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : روانشناسی
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف