درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نرم افزار اتوماسیون اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نرم افزار اتوماسیون اداری
نوع دوره : عمومی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : فناوری اطلاعات
سطح دوره : تسلط
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف