درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نرم افزار EXCEL در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نرم افزار EXCEL
نوع دوره : عمومی غیر بیمه ای
ماهیت دوره : فناوری اطلاعات
سطح دوره : آشنایی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف