درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
نوع دوره : عمومی بیمه ای
ماهیت دوره : بیمه آتش سوزی
سطح دوره : تسلط
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف